Rezultatul probei interviu pentru examenul de promovare

În conformitate cu HG nr.1336/2022, , pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, la finalizarea perioadei de stagiu.

Puteti vizualiza rezultatul probei mai jos –Rezultat proba interviu ex promovare