Proces verbal de selectie a dosarelor de inscriere la concursul de antrenor asistent sectia ciclism si antrenor sectia volei

În conformitate cu HG nr.1336/2022, , pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi contractual de executie vacante.

Puteti vizualiza procesul verbal mai jos –PV SELECTIE DOSARE PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU DOUA POSTURI