Anunt organizare concurs ocupare post contractual vacant de economist IA

În conformitate cu HG nr.1336/2022, , pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de ECONOMIST IA, din cadrul Serviciului Resurse Umane-Secretariat –Relații Publice.

Puteti vizualiza documentatia mai jos – ANUT-EC-IA-RU-2023