Adunare Generală la COSR

Adunarea Generala Ordinara din 2020 a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) va avea loc pe data de 24 iulie a.c., cu incepere de la ora 11,00, in incinta Complexului Olimpic Sydney 2000 din Izvorani.

Ordinea de zi a sedintei:

1. Raportul activitatii Comitetului Executiv  pe anul 2019

2. Situatia financiara la 31.12.2019

3. Raportul auditorului extern

4. Raportul Comisiei de Cenzori

5. Strategia si obiectivele  pentru 2020

6. Planul anual de activitate 2020

7. Bugetul de venituri si cheltuieli 2020

8. Masuri oranizatorice

9. Diverse

Informatii suplimentare pot fi solicitate Departamentului juridic, resurse umane si relatii cu autoritatile din cadrul COSR.

CS Olimpia București este membru afiliat cu drept de vot la COSR.