Raport final examen de promovare

În conformitate cu HG nr.1336/2022, , pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti a organizat examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, la finalizarea perioadei de stagiu.

Puteti vizualiza raportul final mai jos –Raport final examen promovare