Protectia Datelor

Actualizat 25.05.2018

Prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 se limiteaza obligatia notificarii operatiunilor de prelucrare a datelor personale la o serie de situatii specifice. Categoriile de date personale prelucrate de catre Clubul Sportiv Olimpia București sunt: numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), telefon.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Clubul Sportiv Olimpia București are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este informarea persoanelor interesate privind activitatile desfasurate de catre Clubul Sportiv Olimpia București.

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (”Regulamentul”) si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, Clubul Sportiv Olimpia București are obligatia de a prelucra date cu caracter personal in conformitate cu principiile de prelucrare si in conditii de securitate tehnica si numai pentru scopurile specificate mai jos.

Principii de prelucrare

Principiile urmate de Clubul Sportiv Olimpia București pentru protectia utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai in scopurile specificate, clare si legitime si acestea nu sunt prelucrate in alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
 2. Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si neexcesive in raport cu scopul pentru care sunt colectate si/sau prelucrate ulterior.
 3. Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte si daca este necesar sa fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile dumneavoastra. Vom lua toate masurile rezonabile pentru stergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, avand in vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate in continuare.
 4. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu se pastreaza mai mult timp decat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in conditii de securitate, si astfel se asigura un nivel de protectie impotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea in fata pierderii, distrugerii sau deteriorarii acestora.
 6. Clubul Sportiv Olimpia București nu promoveaza SPAM-ul. Orice persoana interesata care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.olimpiabucuresti.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
  Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

Clubul Sportiv Olimpia București pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului sau conform cerintelor Regulamentului.

Tipuri de date si scopuri de prelucrare

Principalele date cu caracter personal pe care le prelucram cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se refera la:

 • date de identificare (nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail etc.)

Datele personale sunt colectate de catre Clubul Sportiv Olimpia București exclusiv in mod direct de la dumneavoastra si nu de la terti. De exemplu, datele sunt colectate atunci cand dumneavoastra trimteti un mesaj prin intermediul site-ului.

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate in conformitate cu Regulamentul si vor fi utilizate de catre Clubul Sportiv Olimpia București in urmatoarele scopuri:

 1. informarea persoanelor interesate cu privire la activitatile desfasurate de club prin intermediul sectiilor sportive;
 2. evaluarea activitatii sectiilor sportive;
 3. de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la actiuni ale Clubului Sportiv Olimpia București sau orice alte actiuni de marketing desfasurate doar de catre Clubul Sportiv Olimpia București, numai in masura in care dumneavoastra v-ati exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;
 4. preluarea si solutionarea de catre Clubul Sportiv Olimpia București a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;
 5. solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor plangeri /petitii la care SC Clubul Sportiv Olimpia București este parte.

Clubul Sportiv Olimpia București se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul Site-ului, sa nu le comercializeze si sa nu le dezvaluie catre terte parti, cu exceptia situatiei in care se afla intre partenerii agreati in mod expres de catre Clubul Sportiv Olimpia București (e.g., furnizorii de servicii de administrare a site-ului, furnizori de servicii de trimitere a newsletter-ului, etc.). Intr-o astfel de situatie, Clubul Sportiv Olimpia București se va asigura ca partenerul colaborator, ales cu atentie, va indeplini cerintele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Principii de prelucrare

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului vor fi prelucrate intotdeauna avand la baza un obiectiv legal, dupa cum impune Regulamentul. Mai exact, prelucrarile efectuate de catre noi se intemeiaza pe urmatoarele principii:

 1. consimtamantul explicit oferit de catre utilizatori, daca ne aflam in cazul in care ne-ati acordat acest consimtamant (e.g., in caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),
 2. obiectivul legitim al Clubului Sportiv Olimpia București este legat de administrarea clubului (de exemplu: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care este operata activitatea Clubul Sportiv Olimpia București, efectuarea unor analize statistice).

Perioada de stocare

In vederea realizarii scopurilor mai sus-mentionate, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate de catre Clubul Sportiv Olimpia București pentru o perioada nedeterminata in cazul furnizarii de servicii si pe perioada nedeterminata in cazul datelor cu caracter personal necesare transmiterii newsletter-ului.

Drepturile dumneavoastra, ale utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal

Drepturile care pot fi exercitate, in mod individual sau cumulat, de catre dumneavoastra, cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

 1. Dreptul la stergerea datelor(”dreptul de a fi uitat”) – puteti cere stergerea datelor dumneavoastra personale in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Astfel puteti obtine din partea Clubului Sportiv Olimpia București stergerea respectivelor date,
 2. Dreptul de acces– puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre Clubul Sportiv Olimpia București . In cazul in care sunt prelucrate puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitare dumneavoastra, Clubul Sportiv Olimpia București va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective suportate de Clubul Sportiv Olimpia București ,
 3. Dreptul la rectificare– puteti obtine modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare,
 4. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal– va puteti opune in orice moment prelucrarii sau a crearii de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, aceasta prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al Clubului Sportiv Olimpia București sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investit Clubul Sportiv Olimpia București ,
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti obtine din partea Clubului Sportiv Olimpia București restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doriti stergerea datelor, ci optati pentru restrictionarea acestora). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate,
 6. Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modul in care Clubul Sportiv Olimpia București prelucreaza datele cu caracter personal. Plangerea va fi depusa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat si clar, care sa poata fi citit automat, si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra catre Clubul Sportiv Olimpia București , si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra,
 8. Dreptul de a va retrage consimtamantul– va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Clubul Sportiv Olimpia București in orice moment, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila,

Aceste drepturi pot fi exercitate de catre dumneavoastra fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul Clubului Sportiv Olimpia București din Șos.Iancului nr.128A, Sector 2, București, 021279, România sau prin E-mail: contact@olimpiabucuresti.ro

Revizuiri ale Politicii de Confidentialitate

Clubul Sportiv Olimpia București isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza aceasta Politica  de Confidentialitate, in orice moment. Informatiile suplimentare vor fi incluse intr-un document actualizat.

De aceea, atunci cand accesati site-ul va rugam sa verificati sectiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil sa fi intervenit modificari de la ultima vizita.

In cazul in care aveti intrebari in legatura cu informatiile prezentate pe aceasta pagina va rugam sa ne scrieti la adresa contact@olimpiabucuresti.ro.