Proces verbal selectie dosare concurs ocupare post contractual de conducere vacant de sef serviciu gr II, din cadrul Serviciului Logistica

In conformitate cu HG nr.1336/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de sef serviciu gr II, din cadrul Serviciului Logistica .

Puteti vizualiza procesul verbal de selectie a dosarelor de inscriere – Proces verbal selectie dosare concurs sef serviciu logistica